Skryté vlivy systému - konstelace se Sumitem

Systemické konstelace jsou jednou z možností, jejichž pomocí je možné najít odpovědi na otázky, které nás sužují, zejména v oblasti:

  • partnerských vztahů
  • rodinných vztahů
  • zdraví
  • vztahu k práci
  • vztahu k penězům či majetku

K práci se systémem je dobré mít informace o hlavních událostech ve Tvé rodině (2 až 4 generace zpět): rozvody, mimomanželské děti, adopce, vážné předmanželské a mimomanželské vztahy,  závažné nemoci, nehody, předčasná úmrtí, umělé přerušení těhotenství, sebevraždy, sexuální přestupky, pachatelé či oběti zločinů, emigrace, ztráty majetku, tragické osudy apod.