VÍKENDOVÉ KONSTELACE SE SUMITEM

10. - 12. března 2023

Chalupa u Šrámků, Bousín

systemické konstelace

* umožňují poznat skryté síly, které spoluvytvářely naši současnou životní situaci *
* obnovují v systému (rodině) rovnováhu *
* nacházejí řešení a umožňují nám žít plný život *
...

INFORMACE O SEMINÁŘI

S rodinou – odkud pocházíme – jsme spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Díky tomu je naše rodina jednou z hlavních příčin kvality našich vztahů, našeho zdraví, našeho života. Terapie systému pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a jeho předků. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do rodinné konstelace druhých. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná. Tradiční psychoterapie k ní nemá přístup. Avšak v konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje nám, jak a kde jsme ovlivněni osudy svých předků.

Rodinné konstelace pracují s fakty. Události, jako předčasná či náhlá smrt, sebevražda, vážná nemoc, zločin, vyloučení nebo zapomenutí člena rodiny mají destruktivní dopad na celý rodinný systém. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli.

Účastníci by se měli před seminářem informovat o významných událostech – faktech až 3 generace nazpátek, jež se v rodině udály. Příkladem důležitých událostí jsou: rozvody, předčasná úmrtí (před 40 rokem života), sebevraždy, ztráty majetku, zvláštní osudy členů rodiny – křivdy, vězení, emigrace, vyloučení z rodiny …

Místo konání zde:

ZDE

PROGRAM

Pátek, 10. března 2023

 • večerní příjezd na chalupu
 • ubytování

Sobota, 11. března 2023

 • konstelace
 • meditace
 • sdílení

Neděle,  12. března 2023

 • konstelace
 • meditace
 • sdílení
 • odjezd v odpoledních hodinách

———————————————-

 • doprava zajištěna minibusem … na trase z Ostravy přes Olomouc, Prostějov … 
 • snídaně zajištěna
 • po celou dobu  pobytu vedení konstelačního semináře, podpora, sdílení, pomoc a poradenství
 • ubytování zajištěno

—————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, podpora, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: navratkezdroji@gmail.com

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.900 Kč / osobu

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ - PŘIHLÁŠKA

VÍKENDOVÉ KONSTELACE SE SUMITEM (5202303)
10. - 12. března 2023, Bousín

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě.

Závazná přihláška na akci je platná po úhradě uvedené ceny.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které bude uvedeno v rezervačním formuláři.