Semináře a výcviky

2023

SEMINÁŘE A VÝCVIKY 2023

sobota, 7. října 2023

CHOCEŇ 5202301

Tento celodenní prožitkový seminář nabízí odhalení, pohled, prožitek, porozumění a přijetí skrytých vlivů rodiných i jiných systémů. Přínosem je léčení na všech úrovních, a to nejen samotných účastníků semináře, ale i těch, kteří v rámci konstelací svoji energií vstupují do příběhu …

Můžeme tak pochopit a prožít  skryté vlivy rodiny a našich předků, ze kterých pocházíme. Jak je důležitý každý člen rodinného systému, jaký vliv má rodina na nás samotné, na kvalitu našeho současného života. Může nám pomoci vyrovnat se se ztrátou partnera, ať už rozchodem nebo smrtí, pochopení vazby k první naší lásce, osudu smrti dětí, nalezení podpory a síly z našich kořenů. Ale také řešení problémů po zdravotní stránce – fyzické i duševní, anebo třeba při problémech pracovních (podnikání, kolektivy, školy …)

MÍSTO KONÁNÍ

Choceň - informace Markéta Martinková 737 626 016

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za osobu - 1200 Kč.
Záloha při rezervaci - 500 Kč.

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

Skryté vlivy systému - konstelace se Sumitem
rezervační formulář

Dítě v nás I.   –   1. – 3. března 2024

Dítě v nás II.   –   11. – 13. října 2024

Dítě v nás III.   –  1. – 3. listopadu 2024

(začátky vždy v pátek v 10.00 hodin, ukončení v neděli do 16.00 hodin)

"Vnitřní dítě vyjadřuje naše pocity a emoce."

"Vnitřní dítě nabízí cestu k radosti, svobodě, štěstí a zdraví."

"Vnitřní dítě nabízí druhou šanci."

Tento výcvik, který je složen ze tří na sebe navazujících a ucelených víkendových seminářů,  je určen nejen pro zájemce o cestu k dospělosti.

Práce s vnitřním dítětem (emoční inteligence) nám umožní podívat se do svého nitra. Setkání s vnitřním dítětem je hluboké a intenzivní. Přináší spoustu dávno neuvědomovaných pocitů. Někdy je těžké se v nich vyznat, proto je důležité sledovat svou vnitřní energii.

Dobrý vztah k vnitřnímu dítěti nám umožňuje přijmout i jeho negativní pocity s porozuměním, trpělivostí a láskou. Ne vždy se to daří. Přijdou chvíle, kdy od sebe své vnitřní dítě zaháníme, kdy se za ně stydíme nebo se je bojíme ukázat a ono pak někde v koutku pláče nebo cítí beznaděj. Někdy nemáme čas, jsme důležití dospělí a fungujeme jak je třeba, ale pak se cítíme unavení a prázdní.

Vzpomeňme si v tu chvíli na své vnitřní dítě, přivolejme jej a slibme mu: „JSEM STÁLE S TEBOU, AŤ SE DĚJE COKOLIV!“.

Uzdravení dítěte v nás přináší mnohem více než se může na první pohled zdát. Nejde jen o naše zranění, která se projevují v dospělém věku. Jeho sílu a vliv můžeme pozorovat v každodenním životě. V našich vztazích s druhými, v partnerství, ve vztazích k vlastním dětem, rodičům a příbuzným, a také v pracovním životě.  V neposlední řadě odráží i náš zdravotní stav, fyzický i duševní. Uzdravení vztahu k vnitřnímu dítěti přináší trvalé a hluboké spojení, jehož důležitou součástí je přístup k informacím o nás samotných. „Kdo jsme“, „Odkud jsme přišli“, „Kam jdeme“, „Proč jsme tady“ a jaké talenty a přání máme v sobě. Ty, které nám byly dány do vínku, a o kterých jsme věděli ještě ve chvíli našeho narození. Následným formováním systémem (společností), rodiči, školou a výchovou často dochází k tomu, že „zabloudíme“ a zapomeneme. Ale dítě v nás to ví. A čeká na nás!

UPOZORNĚNÍ !!!

MÍSTO KONÁNÍ

Rekreační dům KVĚTNOV
Květnov 53, okres Havlíčkův Brod
https://kvetnov-cz.webnode.cz/

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha při rezervaci (potvrzení přihlášení) - 5.000 Kč.
Platba před zahájením Dítě v nás I. - 6.800 Kč.
Platba před zahájením Dítě v nás III. - 5.200 Kč.

Celková cena za celé výcvik (tři víkendy) - 16.900 Kč / osobu.

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

DÍTĚ V NÁS - UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE
rezervační formulář