Semináře a výcviky

2022

3. prosince 2022

OSTRAVA

Tento celodenní prožitkový seminář nabízí odhalení, pohled, prožitek, porozumění a přijetí skrytých vlivů rodiných i jiných systémů. Přínosem je léčení na všech úrovních, a to nejen samotných účastníků semináře, ale i těch, kteří v rámci konstelací svoji energií vstupují do příběhu …

Můžeme tak pochopit a prožít  skryté vlivy rodiny a našich předků, ze kterých pocházíme. Jak je důležitý každý člen rodinného systému, jaký vliv má rodina na nás samotné, na kvalitu našeho současného života. Může nám pomoci vyrovnat se se ztrátou partnera, ať už rozchodem nebo smrtí, pochopení vazby k první naší lásce, osudu smrti dětí, nalezení podpory a síly z našich kořenů. Ale také řešení problémů po zdravotní stránce – fyzické i duševní, anebo třeba při problémech pracovních (podnikání, kolektivy, školy …)

MÍSTO KONÁNÍ

Daliborova 16, Ostrava - Mariánské Hory

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za osobu - 900 Kč.
Záloha při rezervaci - 400 Kč.

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

Skryté vlivy systému - konstelace se Sumitem
rezervační formulář

SEMINÁŘE A VÝCVIKY 2023

Víkendové konstelace společně s přivítáním Čínského Nového roku v Moravském krasu jsou určeny uzavřené skupině absolventů výcviku Dítě v nás 2022.

Skryté vlivy rodiny a našich předků ovlivňují náš současný život mnohem více, než si vůbec dokážeme představit. Příčiny našich životních překážek, včetně nemocí a neúspěchů, mohou být skrytým vlivem z naší minulosti. Fenomén systemických konstelací nelze racionálně rozklíčovat. Můžeme jej pouze prožít na vlastní kůži. Odměna je častokrát obrovská. 

Dovolit si podívat se za pomocí spoluúčastníků na naši minulost se vším, co a jak se stalo, žádá odvahu a motivaci. Po takovémto kroku často přichází nejenom uvolnění, pocit radosti a klidu, ale také zásadní změna v našem životě.

Dítě v nás I. :   30. března – 2. dubna 2023

Dítě v nás II. :   5. – 8. října 2023

(začátky vždy ve čtvrtek v 10.00 hodin, ukončení v neděli do 16.00 hodin)

"Vnitřní dítě vyjadřuje naše pocity a emoce."

"Vnitřní dítě nabízí cestu k radosti, svobodě, štěstí a zdraví."

"Vnitřní dítě nabízí druhou šanci."

Tento výcvik, který je složen ze dvou na sebe navazujících a ucelených čtyřdenních seminářů,  je určen nejen pro zájemce o cestu k dospělosti.

Práce s vnitřním dítětem nám umožní podívat se do svého nitra. Setkání s vnitřním dítětem je hluboké a intenzivní. Přináší spoustu dávno neuvědomovaných pocitů. Někdy je těžké se v nich vyznat, proto je důležité sledovat svou vnitřní energii.

Dobrý vztah k vnitřnímu dítěti nám umožňuje přijmout i jeho negativní pocity s porozuměním, trpělivostí a láskou. Ne vždy se to daří. Přijdou chvíle, kdy od sebe své vnitřní dítě zaháníme, kdy se za ně stydíme nebo se je bojíme ukázat a ono pak někde v koutku pláče nebo cítí beznaděj. Někdy nemáme čas, jsme důležití dospělí a fungujeme jak je třeba, ale pak se cítíme unavení a prázdní.

Vzpomeňme si v tu chvíli na své vnitřní dítě, přivolejme jej a slibme mu: „JSEM STÁLE S TEBOU, AŤ SE DĚJE COKOLIV!“.

Uzdravení dítěte v nás přináší mnohem více než se může na první pohled zdát. Nejde jen o naše zranění, která se projevují v dospělém věku. Jeho sílu a vliv můžeme pozorovat v každodenním životě. V našich vztazích s druhými, v partnerství, ve vztazích k vlastním dětem, rodičům a příbuzným, a také v pracovním životě.  V neposlední řadě odráží i náš zdravotní stav, fyzický i duševní. Uzdravení vztahu k vnitřnímu dítěti přináší trvalé a hluboké spojení, jehož důležitou součástí je přístup k informacím o nás samotných. „Kdo jsme“, „Odkud jsme přišli“, „Kam jdeme“, „Proč jsme tady“ a jaké talenty a přání máme v sobě. Ty, které nám byly dány do vínku, a o kterých jsme věděli ještě ve chvíli našeho narození. Následným formováním systémem (společností), rodiči, školou a výchovou často dochází k tomu, že „zabloudíme“ a zapomeneme. Ale dítě v nás to ví. A čeká na nás!

UPOZORNĚNÍ !!!

MÍSTO KONÁNÍ

Rekreační dům KVĚTNOV
Květnov 53, okres Havlíčkův Brod
https://kvetnov-cz.webnode.cz/

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha při rezervaci (potvrzení přihlášení) - 3.900 Kč.
Platba před zahájením Dítě v nás I. - 13.000 Kč.
Celková cena za výcvik - 16.900 Kč / osobu.

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

Z VÝCVIKU DÍTĚ V NÁS 2022 ...

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

DÍTĚ V NÁS - UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE (5202302)
rezervační formulář