Kontakt

CHCETE-LI MI POSLAT ZPRÁVU, MŮŽETE ZDE:

Ochrana osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o akce pořádané Petrem Sumitem Mikulkou. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro předmět podnikání firmy a nebudou využívány pro jiné marketingové účely a nebudou poskytnuty třetím osobám. Databáze je ve vlastnictví: Petr Sumito Mikulka, IČO 64646351. Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

Další informace je možné získat na emailové adrese info@bosnasesumitem.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 962 262.

Petr Sumito Mikulka

průvodce na cestě k vlastnímu ZDROJI