Semináře a výcviky

AKCE 2024

TOULKY LÉTA ČESKOU KANADOU
- oddychový tábor pro dospělé -
10. - 14. 7. 2024 (akce 720241)
17. - 21. 7. 2024 (akce 720242)

INFORMACE O CESTĚ

Milujete přírodu, historii ?

Rádi bádáte, poznáváte, objevujete vjemy i jevy ?

Chcete se uvolnit, kochat, toulat, vnímat, pozorovat ?

Na místa krásy poznání, magiky a pradávné síly se mobilně autem přepravovat ?

Odpočinout si od každodenních všedností, povinností a jiných rituálů hmotné doby ?

Chcete nabrat sílu, smát se, těšit ?

Poznat podobné stejně smýšlející nové přátelé ?

Společně bavit se i hrát ?

Málo však máte pro Sebe času ?

Jste méně pohybově zdatní ?

Možná právě tento typ oddychového tábora se vám stane inspirací. Stačí předčasně si prodloužit víkend a čtyři dny strávit na toulkách Českou Kanadou. V obdivu atypicky krásné krajiny vod, lesů, strání, květeny, skalisek, balvanů i menhirů roztodivných tvarů, kapliček, křížků a dalších historických památek nejen Jižních Čech, Moravy i Rakouska. Trasy k vzhlédnutí s možností vyhrazených změn -Slavonice, Český Rudolec, Matějovec, Stálkov, Staré Město pod Landštejnem, hrad Landštejn, Klášter, Nová Bystřice a jiná místa naplněná krásou historie a magické síly poznání krajiny.

Večerní programy i individuální s možností relaxační tělové masáže, popřípadě možnost výkladů a konzultací i zajímavé poznání přednášek zúčastněných.

Ubytování, stravování , výjezdy a šťastné návraty s dalšími programy v Janově nedaleko Slavonic – vlídný personál, výborná domácí strava.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

3.000 Kč záloha při rezervaci + 2.900 Kč platba na místě v hotovosti

Cena zahrnuje:

DALIBOR FALTA

- informace, organizace, průvodce -
kontaktní údaje: +420 604 907 404, email: DALIBOR1971@email.cz

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ
TOULKY LÉTA ČESKOU KANADOU
červenec 2024

10. - 14. července 2024

(akce 720241)

17. - 21. července 2024

(akce 720242)

termín nyní není určen

Tento celodenní prožitkový seminář nabízí odhalení, pohled, prožitek, porozumění a přijetí skrytých vlivů rodiných i jiných systémů. Přínosem je léčení na všech úrovních, a to nejen samotných účastníků semináře, ale i těch, kteří v rámci konstelací svoji energií vstupují do příběhu …

Můžeme tak pochopit a prožít  skryté vlivy rodiny a našich předků, ze kterých pocházíme. Jak je důležitý každý člen rodinného systému, jaký vliv má rodina na nás samotné, na kvalitu našeho současného života. Může nám pomoci vyrovnat se se ztrátou partnera, ať už rozchodem nebo smrtí, pochopení vazby k první naší lásce, osudu smrti dětí, nalezení podpory a síly z našich kořenů. Ale také řešení problémů po zdravotní stránce – fyzické i duševní, anebo třeba při problémech pracovních (podnikání, kolektivy, školy …)

MÍSTO KONÁNÍ

Ostrava (bude upřesněno)

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za osobu - 1400 Kč.
Záloha při rezervaci - 700 Kč.

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závázná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

Skryté vlivy systému - konstelace se Sumitem
2024 (bude upřesněno), Ostrava
nezávazný rezervační formulář