ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků mých webových stránek je pro mě velmi důležitá a zavázal jsem se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji dělám.

 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s uvedenými podmínkami při první návštěvě mých webových stránek umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě těchto webových stránek.

B. Poděkování

Jsem rád, že jste navštívili mé webové stránky. Děkuji vám. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při jejich procházení cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitá. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se (prosím) s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

 3. informace jako je emailová adresa, kterou zadáváte při případné registraci;

 4. informace při vyplňování odesílacích zpráv (přihlášky na akce, dotazy na mne, objednávky produktů) – např. vaše jméno; název města, ve kterém žijete; e-mailová adresa; telefonní kontakt; 

 5. informace, které zadáváte při používání služeb na mých webových stránkách;

 6. informace vygenerované při používání těchto webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

 7. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou  pošlete na můj email nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

 8. jakékoliv další osobní údaje, které mě poskytnete;

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje mohou být využity pro následující účely:

 1. správu mých webových stránek a podnikání;

 2. přizpůsobení mých webových stránek právě vám;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na mých webových stránkách;

 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím mých webových stránek;

 5. poskytování služeb objednaných prostřednictvím mých webových stránek;

 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání záloh a plateb;

 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

 8. zasílání konkrétně vyžádaných emailových oznámení;

 9. zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání a aktivit, a to emailem, pokud jste s tím výslovně souhlasili nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

 10. poskytování statistických informací o uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

 11. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s mým webem;

 12. udržování bezpečnosti mých webových stránek a předcházení podvodům;  ověření souladu s podmínkami používání mých webových stránek;

 13. a další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na mém webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete. Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohu sdělit mým dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje mohu zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsem povinnen tak učinit ze zákona;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

 4. jakékoliv osobě, o které se důvodně domnívám, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit;

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách vaše osobní údaje třetím stranám nebudu poskytovat.

F. Mezinárodní přenosy dat

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

G. Přenositelnost osobních údajů

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, informace vám dodám emailem. Lhůta na provedení tohoto úkonu je 30 kalendářních dní.

H. Výmaz osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. V okamžiku, kdy by v souvislosti s mými aktivitami, ve kterých budou spojeny vaše osobní údaje, byly ukončeny, veškeré vaše osobní údaje budou vymazány, a to nejpozději do 30 ti kalendářních dní.

 2. Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut). I tuto skutečnost samozřejmě budu respektovat, a pokud si to budete přát, sdělte mi to formou emilové zprávy na info@bosnasesumitem.cz, a vaše veškeré osobní údaje budou z mého systému vymazány. Toto přání provedu nejpozději do 30 ti kalendářních dní od vašeho požadavku. O provedení výmazu a jeho dokončení vás budu informovat emailem.

I. Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

V okamžiku, kdy byste měli pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však moc rád, pokud nejdříve  budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení okamžitě napravit.

K. Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

Emaily s články, informacemi, inspiracemi či produkty a službami vám zasílám jste-li můj klient  na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud klientem  ještě nejste (pouze zájemcem), posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých emailů způsobem, který je srozumitelně a viditelně popsán na konci každého takového emailu ode mne.

L. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmu přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložím tak, aby v případě jakékoliv nečekané události, související například se scizením mého počítačového vybavení, nedošlo k jejich šíření a zneužití (např. ochrana heslem).

 3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemohu zaručit.

M. Změny

Tyto zásady mohu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na mých webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás mohu upozornit emailem nebo prostřednictvím informace na úvodní webové stránce tohoto webu, s nadpisem UPOZORNĚNÍ !

N. Webové stránky třetích stran

Mé webové stránky mohou ve výjimečných případech obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

O. Aktualizace údajů

V případě změn ve vašich osobních údajích budu rád, když mě tuto skutečnost sdělíte. Já je aktualizuji anebo opravím.

P. Soubory cookies

 1. Mé webové stránky používají soubory cookies k tomu, abych mohl sledovat preference návštěvníků a abych mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

 2. Ze služeb třetích stran, které používají cookies, využívám na svých webových stránkách službu Google reCAPTCHA, která je poskytována společností Google.
  ReCAPTCHA slouží k ověření, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například v rezervačním formuláři)  byly zadány člověkem nebo jakýmsi automatem (robotem). ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník internetu vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. Všechny ReCAPTCHA analýzy probíhají na pozadí. Návštěvníkům webových stránek se nikde nezobrazuje, že taková analýza probíhá.

  Službu ReCAPTCHA používám pouze k ochraně mých webových stránek před spamem a podobnými problémy. Další informace o reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na: policies.google.com

 3. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.