DÍTĚ V NÁS 2024 - UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE

VÝCVIK 2024

"Vnitřní dítě vyjadřuje naše pocity a emoce."

"Vnitřní dítě nabízí cestu k radosti, svobodě, štěstí a zdraví."

"Vnitřní dítě nabízí druhou šanci."

DÍTĚ V NÁS 2024 - INFORMACE

Tento výcvik, který je složen ze tří na sebe navazujících a ucelených víkendových seminářů,  je určen nejen pro zájemce o cestu k dospělosti.

Práce s vnitřním dítětem (emoční inteligence) nám umožní podívat se do svého nitra. Setkání s vnitřním dítětem je hluboké a intenzivní. Přináší spoustu dávno neuvědomovaných pocitů. Někdy je těžké se v nich vyznat, proto je důležité sledovat svou vnitřní energii.

Dobrý vztah k vnitřnímu dítěti nám umožňuje přijmout i jeho negativní pocity s porozuměním, trpělivostí a láskou. Ne vždy se to daří. Přijdou chvíle, kdy od sebe své vnitřní dítě zaháníme, kdy se za ně stydíme nebo se je bojíme ukázat a ono pak někde v koutku pláče nebo cítí beznaděj. Někdy nemáme čas, jsme důležití dospělí a fungujeme jak je třeba, ale pak se cítíme unavení a prázdní.

Vzpomeňme si v tu chvíli na své vnitřní dítě, přivolejme jej a slibme mu: „JSEM STÁLE S TEBOU, AŤ SE DĚJE COKOLIV!“.

Uzdravení dítěte v nás přináší mnohem více než se může na první pohled zdát. Nejde jen o naše zranění, která se projevují v dospělém věku. Jeho sílu a vliv můžeme pozorovat v každodenním životě. V našich vztazích s druhými, v partnerství, ve vztazích k vlastním dětem, rodičům a příbuzným, a také v pracovním životě.  V neposlední řadě odráží i náš zdravotní stav, fyzický i duševní. Uzdravení vztahu k vnitřnímu dítěti přináší trvalé a hluboké spojení, jehož důležitou součástí je přístup k informacím o nás samotných. „Kdo jsme“, „Odkud jsme přišli“, „Kam jdeme“, „Proč jsme tady“ a jaké talenty a přání máme v sobě. Ty, které nám byly dány do vínku, a o kterých jsme věděli ještě ve chvíli našeho narození. Následným formováním systémem (společností), rodiči, školou a výchovou často dochází k tomu, že „zabloudíme“ a zapomeneme. Ale dítě v nás to ví. A čeká na nás!

TERMÍNY VÝCVIKU DÍTĚ V NÁS 2024

Dítě v nás I. *** 1. – 3. března 2024

​Dítě v nás II. *** 11. – 13. října 2024

Dítě v nás III. *** 1. – 3. listopadu 2024​

(začátky vždy v pátek v 10.00 hodin, ukončení v neděli do 16.00 hodin)

MÍSTO KONÁNÍ

Rekreační dům KVĚTNOV
Květnov 53, okres Havlíčkův Brod
https://kvetnov-cz.webnode.cz/

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha při rezervaci (potvrzení přihlášení) - 5.000 Kč.
Platba před zahájením Dítě v nás I. - 6.800 Kč.
Platba před zahájením Dítě v nás III. - 5.200 Kč.

Celková cena za výcvik (tři víkendy) - 16.900 Kč / osobu.

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ - PŘIHLÁŠKA

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě zálohy.

Závazná rezervace na akci je platná po úhradě rezervační zálohy.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které je uvedeno v rezervačním formuláři.

DÍTĚ V NÁS 2024 - UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE
VÝCVIK 2024
rezervační formulář