VÍKENDOVÉ KONSTELACE SE SUMITEM

10. - 12. března 2023

Chalupa u Šrámků, Bousín

systemické konstelace

* umožňují poznat skryté síly, které spoluvytvářely naši současnou životní situaci *
* obnovují v systému (rodině) rovnováhu *
* nacházejí řešení a umožňují nám žít plný život *
...

INFORMACE O SEMINÁŘI

S rodinou – odkud pocházíme – jsme spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Díky tomu je naše rodina jednou z hlavních příčin kvality našich vztahů, našeho zdraví, našeho života. Terapie systému pomáhá nalézt, jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a jeho předků. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace nebo zapojením se do rodinné konstelace druhých. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná. Tradiční psychoterapie k ní nemá přístup. Avšak v konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje nám, jak a kde jsme ovlivněni osudy svých předků.

Rodinné konstelace pracují s fakty. Události, jako předčasná či náhlá smrt, sebevražda, vážná nemoc, zločin, vyloučení nebo zapomenutí člena rodiny mají destruktivní dopad na celý rodinný systém. V zájmu rovnováhy na sebe pozdější generace bere lítost, vinu a trest, které jí nepatří. Lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli.

Účastníci by se měli před seminářem informovat o významných událostech – faktech až 3 generace nazpátek, jež se v rodině udály. Příkladem důležitých událostí jsou: rozvody, předčasná úmrtí (před 40 rokem života), sebevraždy, ztráty majetku, zvláštní osudy členů rodiny – křivdy, vězení, emigrace, vyloučení z rodiny …

Místo konání zde:

ZDE

PROGRAM

Pátek, 10. března 2023

 • večerní příjezd na chalupu
 • ubytování

Sobota, 11. března 2023

 • konstelace
 • meditace
 • sdílení

Neděle,  12. března 2023

 • konstelace
 • meditace
 • sdílení
 • odjezd v odpoledních hodinách

———————————————-

 • doprava zajištěna minibusem … na trase z Ostravy přes Olomouc, Prostějov … 
 • snídaně zajištěna
 • po celou dobu  pobytu vedení konstelačního semináře, podpora, sdílení, pomoc a poradenství
 • ubytování zajištěno

—————————————–

PETR SUMITO MIKULKA – průvodcovství, podpora, organizace – kontaktní údaje: +420 774 962 262, email: navratkezdroji@gmail.com

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.900 Kč / osobu

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ - PŘIHLÁŠKA

VÍKENDOVÉ KONSTELACE SE SUMITEM (5202303)
10. - 12. března 2023, Bousín

Prohlášení zájemce:

Podmínky účasti na akcích organizovaných a vedených Petrem Sumitem Mikulkou (dále „průvodce“):

Účast na akcích i konkrétním programu je dobrovolná. Vzdělávací akce a akce osobního rozvoje nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením všech akcí informovat průvodce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na intenzivně prožitkových akcich doporučuji informovat vašeho lékaře.

Účastník je v celém průběhu akce za sebe odpovědný. Případné pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu speciálních vzdělávacích akcí a akcí osobního rozvoje vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání rezervačního formuláře potvrzení žádosti o rezervaci s pokyny k úhradě.

Závazná přihláška na akci je platná po úhradě uvedené ceny.

Ta bude po přijetí potvrzena formou SMS na číslo, které bude uvedeno v rezervačním formuláři.

family photo, happiness, parents-827763.jpg

Víkendové konstelace v Bousíně na Hané v bezpečném prostředí pro menší skupinu účastníků (max. 10 osob). 

Skryté vlivy rodiny a našich předků ovlivňují náš současný život mnohem více, než si vůbec dokážeme představit. Příčiny našich životních překážek, včetně nemocí a neúspěchů, mohou být skrytým vlivem z naší minulosti. Fenomén systemických konstelací nelze racionálně rozklíčovat. Můžeme jej pouze prožít na vlastní kůži. Odměna je častokrát obrovská. Dovolit si podívat se za pomocí spoluúčastníků na naši minulost se vším, co a jak se stalo, žádá odvahu a motivaci. Po takovémto kroku často přichází uvolnění, pocit radosti a klidu, ale také pozitivní změny v životě.